di. mei 21st, 2024

Disclaimer

Op het gebruik van de website www.lisanneschrijft.com zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de deze website, wordt geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Lisanneschrijft.com streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Lisanneschrijft.com niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lisanneschrijft.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Lisanneschrijft.com en de gebruiker van de website ontstaan.

Beeldmateriaal

Op lisanneschrijft.com wordt gebruik gemaakt van rechtenvrij beeldmateriaal. Alle foto’s zijn sfeerfoto’s en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan het beeldmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. Lisanneschrijft.com is niet aansprakelijk, wanneer u een ander beeld hebt gekregen van een product of dienst. Op de website van de aanbieders vindt u actuele foto’s.

E-mail

Lisanneschrijft.com garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder een encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Lisanneschrijft.com te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Lisanneschrijft.com heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Lisanneschrijft.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Affiliate

Op deze site wordt gebruik gemaakt van affiliate links. Een affiliate link is een link die u rechtstreeks naar de aanbieder leidt. In de link wordt een stukje code meegegeven, waardoor de aanbieder weet dat u via mijn site komt. Dit gebeurt geheel anoniem. De aanbieder ontvangt van mij geen locatie of persoonsgegevens. Lees hier meer over affiliate links.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van lisanneschrijft.com zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat lisanneschrijft.com daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.